Image5W dziale tym będziemy prezentować publikacje w naszych, klubowiczów zbiorach. Naszym zamiarem jest stworzenie tutaj małej biblioteczki, którą pragniemy udostępniać wszystkim zainteresowanym na pewnych zasadach.

Z naszych doświadczeń wynika, że do wielu publikacji Państwo nie są w stanie dotrzeć. Czasem są to publikacje małonakładowe, czasem są to materiały o których mało kto zdaje sobie sprawę. Naszą ambicją jest stworzyć miejsce w którym będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się co w takiej publikacji jest, czy na ile jest warta zapoznania się z nią. W wielu wypadkach (zastrzeżenia danego właściciela materiału) będzie możliwość jej użyczenia.

 

 

Celowo zapisaliśmy słowo użyczenia, a nie wypożyczenia, bowiem tu wchodzimy w zakres naszych klubowych zasad. BY MÓC ZAPOZNAĆ SIĘ Z JAKIMŚ MATERIAŁEM,  liczymy na udostępnienie Państwa prywatnych materiałów (zdjęć, historii rodzinnych i tym podobne). W ten sposób my jako Klub Miłośników Murcek będziemy bogatsi o nowe materiały, a Państwo będą mieć możliwość zapoznania się z materiałami do których dostęp jest najczęściej utrudniony.

Zapraszamy do przejrzenia publikacji w kategoriach:

Murcki

Okolica

Jeśli jakakolwiek z poniżej zamieszczonych publikacji zainteresuje Państwa, prosimy o kontakt mailowy, lub osobisty w MDK Południe w Murckach