Kronika Towarzystwa Śpiewu „Paderewski” w Murckach

wpis w: Nasze akcje, Poszukiwania, Znalezione | 0

W ramach naszych poszukiwań udostępniamy unikatową kronikę chóru „Paderweski” w Murckach założoną 7 stycznia 1919 roku. Założony chór jest pierwszą polską organizacją o charakterze oświatowo-kulturalnej w naszej miejscowości. Pojawiają się pierwsze nazwiska mieszkańców, w tym dzisiejszych patronów murckowskich ulic. Z tych pierwszych stron kroniki (choć spisanej w roku 1952) możemy odczytać zachodzące zdarzenia, problemy organizowania się, stosunek instytucji i konkretnych osób do działalności założonego towarzystwa.

Materiał podzieliliśmy na kilka części. Związane to jest z różnymi okresami w działalności chóru,brakiem pełnej dokumentacji i losów związanych z historią.

Dziś wstęp, wraz z adnotacją jak doszło do założenia organizacji.

kronika chóru Paderewski

tytul

Zostaw Komentarz